Foto's

Zwembad de Klomp zoekt vrijwilligers

Zwembad de Klomp zoekt vrijwilligersZwembad De Klomp is een openluchtzwembad dat gerund wordt door bekwaam personeel met behulp van enthousiaste vrijwilligers. Om het zwembad draaiende te houden zijn deze vrijwilligers van groot belang. Het personeel doet de zwemtechnische en organisatorische zaken, vrijwilligers doen het meeste andere werk. Er worden in De Klomp veel activiteiten georganiseerd, de kiosk moet dagelijks bemand, de pr moet het zwembad en zijn activiteiten bekendheid geven, er zijn vaak klusjes of bouwprojecten en bij drukte is toezicht aan de baden en bij de glijbanen nodig. Vrijwilligers drukken de kosten enorm en leveren veel op. Graag willen wij een paar vrijwilligers erbij in ons team.

Wij zoeken:
• Vrijwilligers voor de kiosk
• Vrijwilligers voor de activiteiten
• Vrijwilligers voor de pr en communicatie
• Vrijwilligers voor onderhoud en bouw
• Vrijwillige lifeguards
• Lotenverkopers
Wij vragen:
• Affiniteit met het (behoud van het) zwembad
• Regelmatige inzetbaarheid
• Creatieve inbreng
• In pr en onderhoud enige deskundigheid terzake
Wij bieden:
• Contact met veel mensen
• Leuk en nuttig werk
• Leuke collega vrijwilligers
• Goede aansturing door personeel en bestuur
• Jaarlijks een gezellige vrijwilligersbijeenkomst

Je wordt voor je begint in de kiosk goed ingewerkt. Om lifeguard te worden moet je een korte cursus van een dagdeel volgen, alle lifeguards doen dat elk jaar met zijn allen. De verantwoordelijkheid aan bad ligt ten allen tijde bij het personeel; dat heeft alleen wat ondersteuning nodig (het is wettelijk verplicht om afhankelijk van de drukte voldoende toezichthouders te hebben). De lotenverkoop is elk jaar in maart en april voorafgaand aan het seizoen.
Wil je als vrijwilliger een bijdrage leveren aan het runnen en behouden van zwembad De Klomp, neem dan contact op met Thea Baarslag, bestuurslid vrijwilligerszaken, tel: 0515332473, of e-mail: f.baarslag@planet.nl. Een e-mail naar het zwembad kan ook: info@zwembaddeklomp.nl.Terug

Agenda

Oud papier 2018
8 december.

Oud papier vanaf 10 uur gebundeld klaarzetten langs de weg.

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle:
27 okt.:
Fryske jûn mei Piter Wilkens en in Fryske kwizzz.
20.30 oere; entree 10,--
17 nov.: Stamppotbuffet
17:00 oere
25 nov.: Sterke ferhalen mei Douwe de Bildt en Jan Kalma
16:00 oere
15 dec.: Filmjûn
20:00 oere
6 jan.: Nieuwjaarsbrunch
13:00 oere
18 jan.: Itensiede mei Wyneke en Marjolein
17:30 oere
9 febr.: Snertjûn
17:00 oere
21 febr.: Boekejûn mei Anita Terpstra
20:00oere
2 maart: Discojûn
20.30 oere

Kaartclub 'Harten Aas'
Kruisjassen: 19 nov.
17 dec. 21 jan. 25 febr. 18 maart, 1 april
Aanvang: 19.45 uur
Klaverjassen: 12 okt.
9 nov. 14 dec. 11 jan.
8 febr. 8 maart en 12 april
Aanvang 20.00 uuur

Biljartclub
Vanaf 1 oktober 2018 elke maandagavond
Aanvang: 19.30 uur
Vrijdagmiddag, op deze middag wordt ook les gegeven.
Aanvang 14.00-16.00 uurDorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2017

Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân