Foto's

Nieuwe dienstregeling bus

Nieuwe dienstregeling busVanaf 9 december verzorgt Arriva het regionale busvervoer in Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog. Om daar op leuke wijze aandacht aan te geven, kunnen reizigers een wens doen waar een bus in voorkomt. Tot en met maart 2013 laat Arriva elke maand een wens uitkomen. Het past bij het streven van Arriva, dat actief is in heel Nederland, om meer te zijn dan zomaar een openbaarvervoerbedrijf dat reizigers van A naar B brengt. Op www.arriva.nl/fryslan vindt u meer informatie over deze actie.

De nieuwe dienstregeling gaat in op 9 december. Dit betekent andere routes en andere vertrektijden. Een aantal jaar- en maandabonnementen zullen verdwijnen. Hiervoor komen nieuwe abonnementen in de plaats. Wat er precies verandert, kunt u terugvinden op www.arriva.nl/fryslan.

Lijn 92: Bolsward-Wommels-Winsum-Leeuwarden
Lijn 92 wordt in Bolsward gekoppeld met lijn 44.Gewjjzigde vertrektijden vanwege aanpassingen van de lijnen in Zuidwest Fryslân en de onderlinge aansluitingen van deze lijnen. Goede aansluitingen in Bolsward (44, 98, 99) en Leeuwarden (trein en diverse lijnen).
In avonduren en zaterdag en zondag rijden lijn 92 en 350 gelijktijdig. Vanwege aansluitingen van beide lijnen is een betere spreiding niet mogelijk.
Op werkdagen gaat de frequentie van 12:00-14:30 uur terug van 4x naar 2x per uur. Op werkdagen gaat de frequentie na 18:30 uur terug van 2x naar 1x per uur.

Lijn 93: Sneek-Mantgum-Leeuwarden
Wijzigingen vertrektijden vanwege gewijzigde treintijden. Goede aansluitingen in Sneek (98, 99), Mantgum (trein) en Leeuwarden (trein en diverse lijnen).
Tussen 9:00-14:30 uur buiten de vakanties en tussen 9:00-16:30 uur tijdens de vakanties geen ritten.
Terug

Agenda

Oud papier 2018
8 december.

Oud papier vanaf 10 uur gebundeld klaarzetten langs de weg.

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle:
27 okt.:
Fryske jûn mei Piter Wilkens en in Fryske kwizzz.
20.30 oere; entree 10,--
17 nov.: Stamppotbuffet
17:00 oere
25 nov.: Sterke ferhalen mei Douwe de Bildt en Jan Kalma
16:00 oere
15 dec.: Filmjûn
20:00 oere
6 jan.: Nieuwjaarsbrunch
13:00 oere
18 jan.: Itensiede mei Wyneke en Marjolein
17:30 oere
9 febr.: Snertjûn
17:00 oere
21 febr.: Boekejûn mei Anita Terpstra
20:00oere
2 maart: Discojûn
20.30 oere

Kaartclub 'Harten Aas'
Kruisjassen: 19 nov.
17 dec. 21 jan. 25 febr. 18 maart, 1 april
Aanvang: 19.45 uur
Klaverjassen: 12 okt.
9 nov. 14 dec. 11 jan.
8 febr. 8 maart en 12 april
Aanvang 20.00 uuur

Biljartclub
Vanaf 1 oktober 2018 elke maandagavond
Aanvang: 19.30 uur
Vrijdagmiddag, op deze middag wordt ook les gegeven.
Aanvang 14.00-16.00 uurDorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2017

Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân