Foto's

Kultuerboartersplak in Bears geplaatst

Op woensdag 28 en donderdag 29 november 2012 wordt op het terrein van Uniastate te Bears begonnen met de plaatsing van een Kultuerboartersplak.
Na een lange voorbereiding is in opdracht van Doarpsbelang Jellum –Bears en in samenwerking met de Stichting Uniastate Bears, een speelplek voor de jeugdige bewoners van Jellum – Bears en de jonge bezoekers van Uniastate gerealiseerd. Deze speelplek is uniek in Nederland.

Op woensdagmiddag 28 november wordt in het middagprogramma van Omrop Fryslân Aktueel aandacht besteed aan de plaatsing. Dit is tussen 16.00 – 18.00 uur op de radio.
Om 15.45 uur hebben ze een kort interview met de commissie, om 16.45 uur willen ze een aantal kinderen interviewen en om 17.45 uur Beb Mulder. Kinderen zijn om 16.30 uur van harte welkom bij het Uniastate terrein. Neem vriendjes en vriendinnetjes mee en zegt het voort.


Het ontwerp van beeldend kunstenaar Beb Mulder is door De Mannen van Staal uit Leeuwarden uitgevoerd.
De speeltoestellen beelden de meubels uit het oude Uniastate uit. De state zelf is als een luchtspiegeling herbouwd in 1998.
Door de bijzondere vormgeving van de speeltoestellen worden kinderen uitgenodigd om op een fantasierijke wijze kennis te nemen van de cultuurhistorische omgeving waarin deze speelplek staat.
In nauw overleg met het Keurmerkinstituut is de uitvoering van de speeltoestellen zodanig ter hand genomen dat deze kunnen voldoen aan de huidige eisen van veiligheid voor speeltoestellen, zonder aan het bijzondere karakter afbreuk te doen.
De realisatie van dit unieke project is mogelijk door een financiële inzet en door zelfwerkzaamheid van de dorpsgemeenschap Jellum- Bears.
De gemeente Littenseradiel, de provincie Fryslân, het Oranjefonds, Rabo Coöperatiefonds, de Kon.Ned.Heidemaatschappij, Old Burger Weeshuis, Tjallinga Weeshuis, Ritske Boelemastichting, Klaarkampster weeshuis,PW Janssens stichting, Prins Bernard Cultuurfonds en diverse bedrijfssponsors hebben de realisatie mede financieel mogelijk gemaakt.
Na de plaatsing van de toestellen zal het terrein nog worden afgewerkt, welke werkzaamheden mede door de weersomstandigheden van de komende periode worden bepaald.
In het voorjaar hoopt Doarpsbelang Jellum Bears de kultuerboartersplak op feestelijke wijze te kunnen openen.


Terug

Agenda

Oud papier 2018
8 december.

Oud papier vanaf 10 uur gebundeld klaarzetten langs de weg.

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle:
27 okt.:
Fryske jûn mei Piter Wilkens en in Fryske kwizzz.
20.30 oere; entree 10,--
17 nov.: Stamppotbuffet
17:00 oere
25 nov.: Sterke ferhalen mei Douwe de Bildt en Jan Kalma
16:00 oere
15 dec.: Filmjûn
20:00 oere
6 jan.: Nieuwjaarsbrunch
13:00 oere
18 jan.: Itensiede mei Wyneke en Marjolein
17:30 oere
9 febr.: Snertjûn
17:00 oere
21 febr.: Boekejûn mei Anita Terpstra
20:00oere
2 maart: Discojûn
20.30 oere

Kaartclub 'Harten Aas'
Kruisjassen: 19 nov.
17 dec. 21 jan. 25 febr. 18 maart, 1 april
Aanvang: 19.45 uur
Klaverjassen: 12 okt.
9 nov. 14 dec. 11 jan.
8 febr. 8 maart en 12 april
Aanvang 20.00 uuur

Biljartclub
Vanaf 1 oktober 2018 elke maandagavond
Aanvang: 19.30 uur
Vrijdagmiddag, op deze middag wordt ook les gegeven.
Aanvang 14.00-16.00 uurDorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2017

Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân