Foto's

Pompoenfestival in Bears geslaagd!

Pompoenfestival in Bears geslaagd!Op 15 en 16 september vond in Bears op het terrein van Uniastate het 14e pompoenfestival plaats.
De familie Prins van Atelier ’t Hegedykje had dit keer gekozen voor de evenementenlocatie van Uniastate en voor de samenwerking met dorpshuis D'Ald Skoalle en Uniastate.
Het dorpshuis verzorgde de catering en ontving daarvan de opbrengst.
Uniastate ontving huur van de fam. Prins en verzorgde het parkeren.

We hadden geluk met het weer zodat uiteindelijk bijna 2500 mensen het evenement bezochten waarvan er meer dan 1000 ook naar de expositie in de kerk zijn geweest.
Het was even wennen aan de entreeprijs die nodig was om de kosten te dekken, maar de prachtige locatie met het gezellige terras, de fraaie versiering, de muziek en 40 kramen met creatieve producten stonden daar tegenover. Veel vrijwilligers zijn voor Uniastate en het dorpshuis in de weer geweest en sloten dit af met een gezellige nazit.

Inmiddels is er geëvalueerd en de drie samenwerkende organisaties kijken terug op een mooi evenement met mooie resultaten voor alle partijen. Maar vooral zijn we blij met de prima samenwerking waardoor dit evenement ook voor het volgend jaar weer plaats kan vinden.
De vele vrijwilligers, jong en oud, die enthousiast aan dit evenement hebben meegewerkt, willen we nogmaals heel hartelijk bedanken voor hun geweldige inzet. Graag tot volgend jaar.

Dorpshuis d’Ald Skoalle
Atelier ’t Hegedykje
Uniastate

Kijk ook nog even op het volgend linkje, wie weet is er nog iets te winnen voor de mooie aankleding: LC-Award-voor-mooiste-projecten

Terug

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle:

11 mei Patat enzo, snackbar geopend
Doarpshus d' Ald Skoalle Bears

Vanaf 17.00 uur

14 mei: Schrijfster Anita Terpstra
Doarpshus d' Ald Skoalle Bears
Aanvang 20.00 uur
Entree 5 euro incl. koffie

17 mei: Jaarvergadering Dorpshûs Jellum-Bears
Doarpshus d' Ald Skoalle Bears
Aanvang 20.30 uur

21 juni Merke barbecue
Doarpshus d' Ald Skoalle Bears

16,17, 18 aug.

Merke Jellum-Bears op keatsfjild yn Jellum


Biljartclub
Vanaf 1 oktober 2018 elke maandagavond
Aanvang: 19.30 uur
Vrijdagmiddag, op deze middag wordt ook les gegeven.
Aanvang 14.00-16.00 uur

Oud papier 2019
6 juli; 21 september; 30 november
Oud papier graag in dozen of gebundeld langs de weg zetten.


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2017

Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân