Foto's

Pompoenfestival in Uniastate Bears

Pompoenfestival in Uniastate BearsHet weekend van 15 en 16 september 2012 vindt het 14e keer Pompoenfestival plaats. Dit jaar niet in Jellum, maar op het terrein van de prachtige locatie Uniastate.

De Stichting Tsjerke en Uniastate, het Dorpshuis D’Ald Skoalle Bears en Atelier ’t Hegedykje zetten dit jaar samen de schouders onder het evenement.

Het Nordwin College (voorheen AOC Friesland) heeft de Uniastate al mooi versierd. Ook Groei en Bloei zal nog met een ploeg allerlei bloemstukken maken.
In de nieuwe opzet zullen we meer, erg leuke activiteiten voor kinderen aanbieden. Een greep uit het aanbod: verkleden en sminken, zelf pizza maken, schilderen, Afrikaans trommelen en natuurlijk uit het uithollen van de pompoenen.
Vanaf de luchtspiegeling van Uniastate zullen zondag twee koren, waaronder de Middelseesjongers, optreden. In de kerk van Bears is een tentoonstelling van Baukje Boersma uit Rinsumageest. We willen kinderen die weer met hun skelters de pompoenen van de bezoekers willen vervoeren of een handeltje hebben , aanmoedigen om dit vooral weer te doen. Dat kan bij het eigen huis, maar er is ook ruimte vlak voor de Poarte.

In de nieuwe opzet zullen we ook overgaan tot het heffen van entree. Dat is noodzakelijk om het evenement te kunnen blijven organiseren bij stijgende kosten zoals huur, promotie, aankleding, vergunningen, kosten van muzikanten, kinderaktiviteiten, e.d.

De samenwerking met het Dorpshuis en de Stichting Tsjerke en Uniastate is voor alle partijen aantrekkelijk, omdat het extra inkomsten voor genoemde partijen genereert. Zo levert het Pompoenfestival ook meer voor het dorp op.
We nodigen jullie als graag uit om als dorpsbewoners een kijkje te komen nemen en bieden bij dezen gratis toegang aan. Iedereen heeft een brief van Atelier ’t Hegedykje gekregen: deze dient als toegangsbewijs.

Op www.pompoendorp.nl staat de laatste informatie.Terug

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle
9 febr. 15 uur: verteller Gjalt de Groot met zangtrio Triofantlyk
18 maart 20 uur: Terug in de tijd
11 april 20 uur Pubquiz

Biljarten en kaarten
Elke maandagavond

Klaverjassen

14 febr.; 13 maart; 10 april

Oud papier 2020
8 febr.;18 april; 4 juli; 19 sept.; 28 nov.
Oud papier graag in dozen of gebundeld langs de weg zetten.


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2018


Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân