Foto's

Casinobon foar winner loterij merke

Casinobon foar winner loterij merkeDe haadpriis fan de loterij tiidens de merke is der noch net út, die is follen op nummer geel 374.

It is in casinobon foar 2 personen. Nim kontakt mei us op.

De merke kommisje


Terug

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle:

Oud papier 2019
30 november
Oud papier graag in dozen of gebundeld langs de weg zetten.


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2018


Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân