Foto's

Casinobon foar winner loterij merke

Casinobon foar winner loterij merkeDe haadpriis fan de loterij tiidens de merke is der noch net út, die is follen op nummer geel 374.

It is in casinobon foar 2 personen. Nim kontakt mei us op.

De merke kommisje


Terug

Agenda

Oud papier 2018
30 juni,
15 september,
8 december.

Oud papier vanaf 10 uur gebundeld klaarzetten langs de weg.

1 juli:
Europese tournee 'Licht en Schaduw' in Bears


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Jaarverslag dorpsbelang 2017

Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân