Foto's

Nostalgische straatverlichting Bears

Nostalgische straatverlichting BearsEen aantal inwoners in Bears hebben een plan opgesteld om de straatverlichting in Bears aan te pakken. Het plan werd op 3 juli aan de bewoners van Jellum – Bears gepresenteerd en toegelicht. De commissie valt onder de paraplu van Dorpsbelang en bestaat uit René Douma, Herman de Jong en Nico Kool.

Doarpsbelang Jellum/Bears wil de lantaarnpalen vervangen zien worden door sfeervolle nostalgische ontwerpen, die in combinatie met het fraaie dorpsgezicht en Uniastate de cultuur-historische betekenis van Bears versterken en benadrukken.

Hierbij gelden voor ons de volgende uitgangspunten :
1. De keuze voor een bepaalde vormgeving van de lantaarnpalen moet de cultuurhistorische waarde van Bears benadrukken en versterken
2. Duurzaamheid moet bij de verlichtingstechniek uitgangspunt zijn
3. De onderhoudskosten van de palen moeten laag zijn.
4. Het enegiebebruik moet laag zijn.
5. De nadruk van de verlichting ligt niet op het helder verlichten van de straten, maar op het verhogen van de historische sfeer en het versterken van het totale dorpsbeeld (meer palen, minder licht).


Klik hier voor het geheleplan en de foto's.Terug

Agenda

Oud papier 2018
Oud papier vanaf 10 uur gebundeld klaarzetten langs de weg.

14 februari
“ald-Boargemaster Liemburg fertelt”

10 maart
NLdoet
10.00 uur: “De Binnen en bûtenboel doarpshûs”
10 maart
20.30 uur: Kwizzz “Ik hou van Leeuwarden”!!

16, 17 en 18 maart
Toneel Nij Libben
d' Ald Skoalle Bears
16 en 17 maart om 20.00 uur
18 maart om 15.00 uur
Klik hjir foar mear info en it bestellen fan kaarten.

23 maart
Kookworkshop

8 april
Frysk diktee

14 april Rommelmerk

d' Ald Skoalle Bears

19 april
Jierfergadering Doarpsbelang

25 april
Jierfergadering Doarpshus

Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân
 
Jaarverslag dorpsbelang 2017