Foto's

Nostalgische straatverlichting Bears

Nostalgische straatverlichting BearsEen aantal inwoners in Bears hebben een plan opgesteld om de straatverlichting in Bears aan te pakken. Het plan werd op 3 juli aan de bewoners van Jellum – Bears gepresenteerd en toegelicht. De commissie valt onder de paraplu van Dorpsbelang en bestaat uit René Douma, Herman de Jong en Nico Kool.

Doarpsbelang Jellum/Bears wil de lantaarnpalen vervangen zien worden door sfeervolle nostalgische ontwerpen, die in combinatie met het fraaie dorpsgezicht en Uniastate de cultuur-historische betekenis van Bears versterken en benadrukken.

Hierbij gelden voor ons de volgende uitgangspunten :
1. De keuze voor een bepaalde vormgeving van de lantaarnpalen moet de cultuurhistorische waarde van Bears benadrukken en versterken
2. Duurzaamheid moet bij de verlichtingstechniek uitgangspunt zijn
3. De onderhoudskosten van de palen moeten laag zijn.
4. Het enegiebebruik moet laag zijn.
5. De nadruk van de verlichting ligt niet op het helder verlichten van de straten, maar op het verhogen van de historische sfeer en het versterken van het totale dorpsbeeld (meer palen, minder licht).


Klik hier voor het geheleplan en de foto's.Terug

Agenda

Oud papier 2018
8 december.

Oud papier vanaf 10 uur gebundeld klaarzetten langs de weg.

28 september: Feestelijke seizoensopening dorpshuis
vanaf 21 uur met muziek van 'Oud Bruin'

Kaartclub 'Harten Aas'
Kruisjassen: 19 nov.
17 dec. 21 jan. 25 febr. 18 maart, 1 april
Aanvang: 19.45 uur
Klaverjassen: 12 okt.
9 nov. 14 dec. 11 jan.
8 febr. 8 maart en 12 april
Aanvang 20.00 uuur

Biljartclub
Vanaf 1 oktober 2018 elke maandagavond
Aanvang: 19.30 uur
Vrijdagmiddag, op deze middag wordt ook les gegeven.
Aanvang 14.00-16.00 uurDorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2017

Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân