Foto's

Dauwtraapje

DauwtraapjeVoor alle bewoners van Jellum en Bears organiseert de Stichting “Tsjerke & Uniastate Bears” weer een DAUWTRAP-wandeling.

Het bestuur van Uniastate nodigt iedereen in Jellum en Bears, jong en oud, uit voor een wandeling door Jellum en Bears.

Onderweg zal er op meerdere leuke of bijzondere plekken even een pas op de plaats worden gemaakt en een verhaal worden verteld over die bijzonderheid in onze mooie dorpen. Jan Kalma en zeer waarschijnlijk ook Jan de Boer zullen op hun eigen manier wetenswaardigheden vertellen over de geschiedenis van Jellum Bers en over de natuur.

We vertrekken ’s morgens om 07.00 uur in de kerk van Bears met koffie en een krentenbol.
Vervolgens gaan we wandelen naar Jellum en via Bears terug naar de kerk. Daar wacht u dan een ontbijt.

De deelname is natuurlijk geheel GRATIS!

De bedoeling van de Stichting is om de inwoners kennis te laten maken met de bijzondere plekken in de twee dorpen en de kennis die nu nog aanwezig is te behouden en door te geven.

Om de voorbereiding goed te kunnen verzorgen (ontbijt!) vragen wij u zich vooraf op te geven bij een van de volgende mogelijkheden onder opgave van het aantal volwassenen en kinderen:

Stichting “Tsjerke en Uniastate Bears”: 058-2519263 (inspreken mogelijk)
Email: uniastate@hetnet.nl

Vorig jaar mochten wij een behoorlijke groep deelnemers verwelkomen, wellicht bent u er dit jaar ook (weer) bij.

Graag hopen wij op een grote opkomst.

Het bestuur Uniastate Bears
Terug

Agenda

Oud papier 2018
8 december.

Oud papier vanaf 10 uur gebundeld klaarzetten langs de weg.

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle:
27 okt.:
Fryske jûn mei Piter Wilkens en in Fryske kwizzz.
20.30 oere; entree 10,--
17 nov.: Stamppotbuffet
17:00 oere
25 nov.: Sterke ferhalen mei Douwe de Bildt en Jan Kalma
16:00 oere
15 dec.: Filmjûn
20:00 oere
6 jan.: Nieuwjaarsbrunch
13:00 oere
18 jan.: Itensiede mei Wyneke en Marjolein
17:30 oere
9 febr.: Snertjûn
17:00 oere
21 febr.: Boekejûn mei Anita Terpstra
20:00oere
2 maart: Discojûn
20.30 oere

Kaartclub 'Harten Aas'
Kruisjassen: 19 nov.
17 dec. 21 jan. 25 febr. 18 maart, 1 april
Aanvang: 19.45 uur
Klaverjassen: 12 okt.
9 nov. 14 dec. 11 jan.
8 febr. 8 maart en 12 april
Aanvang 20.00 uuur

Biljartclub
Vanaf 1 oktober 2018 elke maandagavond
Aanvang: 19.30 uur
Vrijdagmiddag, op deze middag wordt ook les gegeven.
Aanvang 14.00-16.00 uurDorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2017

Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân