Foto's

Dauwtraapje

DauwtraapjeVoor alle bewoners van Jellum en Bears organiseert de Stichting “Tsjerke & Uniastate Bears” weer een DAUWTRAP-wandeling.

Het bestuur van Uniastate nodigt iedereen in Jellum en Bears, jong en oud, uit voor een wandeling door Jellum en Bears.

Onderweg zal er op meerdere leuke of bijzondere plekken even een pas op de plaats worden gemaakt en een verhaal worden verteld over die bijzonderheid in onze mooie dorpen. Jan Kalma en zeer waarschijnlijk ook Jan de Boer zullen op hun eigen manier wetenswaardigheden vertellen over de geschiedenis van Jellum Bers en over de natuur.

We vertrekken ’s morgens om 07.00 uur in de kerk van Bears met koffie en een krentenbol.
Vervolgens gaan we wandelen naar Jellum en via Bears terug naar de kerk. Daar wacht u dan een ontbijt.

De deelname is natuurlijk geheel GRATIS!

De bedoeling van de Stichting is om de inwoners kennis te laten maken met de bijzondere plekken in de twee dorpen en de kennis die nu nog aanwezig is te behouden en door te geven.

Om de voorbereiding goed te kunnen verzorgen (ontbijt!) vragen wij u zich vooraf op te geven bij een van de volgende mogelijkheden onder opgave van het aantal volwassenen en kinderen:

Stichting “Tsjerke en Uniastate Bears”: 058-2519263 (inspreken mogelijk)
Email: uniastate@hetnet.nl

Vorig jaar mochten wij een behoorlijke groep deelnemers verwelkomen, wellicht bent u er dit jaar ook (weer) bij.

Graag hopen wij op een grote opkomst.

Het bestuur Uniastate Bears
Terug

Agenda

Oud papier 2018
Oud papier vanaf 10 uur gebundeld klaarzetten langs de weg.

14 februari
“ald-Boargemaster Liemburg fertelt”

10 maart
NLdoet
10.00 uur: “De Binnen en bûtenboel doarpshûs”
10 maart
20.30 uur: Kwizzz “Ik hou van Leeuwarden”!!

16, 17 en 18 maart
Toneel Nij Libben
d' Ald Skoalle Bears
16 en 17 maart om 20.00 uur
18 maart om 15.00 uur
Klik hjir foar mear info en it bestellen fan kaarten.

23 maart
Kookworkshop

8 april
Frysk diktee

14 april Rommelmerk

d' Ald Skoalle Bears

19 april
Jierfergadering Doarpsbelang

25 april
Jierfergadering Doarpshus

Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân
 
Jaarverslag dorpsbelang 2017