Foto's

Een lintje voor Froukje

Een lintje voor FroukjeEn daar stond ze dan met een prachtige kleurrijke koninklijke onderscheiding op haar vest.
“Ik wist het wol” riep ze, en direct daarna, “hie ik it witten dan hie ik oare klean oan dien en wie ik nei de kapper west”.Direct na ‘n leuke en levendige toneeluitvoering van de toneelclub Nij Libben van Jellum-Bears, stapte burgemeester Johanneke Liemburg het toneel op. Ze deed haar ambtsketting om en las een veertig jaar oud krantenartikel voor over de bijzondere plattelandswinkel aan de Smidshoeke in Jellum van het echtpaar Froukje en Sjoerd Dijkstra.
Dat artikel had de burgemeester destijds, als jonge journaliste bij de Leeuwarder Courant, zelf geschreven.
Het was een leuke opstap naar de opsomming van alle activiteiten en de inzet van Froukje Dijkstra-Boersma voor Jellum-Bears en ver daar buiten.
Zo is zij al 45 jaar bestuurslid van het dorpshuis D’ Ald Skoalle waarvan 13 jaar penningmeester, bestuurslid van de kaartclub en biljartclub, lid van de commissie revanche Freule, penningmeester van de vereniging van plattelandsvrouwen Menaldum, vrijwilligster shorttrackvereniging Trias en actief met het verzamelen en vervoeren van hulpgoederen naar Polen.
Het bestuur van Dorpshuis D’ Ald Skoalle vond dat Froukje Dijkstra-Boersma voor al die activiteiten en voor haar tomeloze en positieve inzet wel een lintje had verdiend. Dat vond de koningin ook en zo stond Froukje trillend van emotie, te pronken met haar lintje in een bomvol dorpshuis.
Het mag een topprestatie van de familie en alle inwoners van Jellum-Bears genoemd worden dat dit voor Froukje geheim is gebleven.
Tijdens een gezellige nazit werd Froukje gefeliciteerd door familie, vrienden en vele dorpsbewoners.
Toen zij uiteindelijk moe maar trots naar huis ging liet zij bij hoge uitzondering de kas en de munten bij de bardienst achter. Haar lintje was haar op dat moment meer waard.
Terug

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle
9 febr. 15 uur: verteller Gjalt de Groot met zangtrio Triofantlyk
18 maart 20 uur: Terug in de tijd
11 april 20 uur Pubquiz

Biljarten en kaarten
Elke maandagavond

Klaverjassen

14 febr.; 13 maart; 10 april

Oud papier 2020
8 febr.;18 april; 4 juli; 19 sept.; 28 nov.
Oud papier graag in dozen of gebundeld langs de weg zetten.


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2018


Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân