Foto's

Stremming voor wegverkeer Hegedyk

Stremming voor wegverkeer HegedykIn de periode vanaf 12 maart tot eind mei/ begin juni laat de gemeente in het kader van het project ‘Herinrichting Jellum’ verschillende werkzaamheden uitvoeren. Dat betekent dat de kruising Hegedyk – Smidshoeke - Hilaarderdyk vanaf 2 april t/m 25 mei wordt afgesloten voor het doorgaande verkeer. De omleiding zal d.m.v. borden worden aangegeven.


De afsluiting betreft het weggedeelte vanaf Hegedyk huisnr. 29 t/m 35 en de aansluiting op de Hilaarderdyk (richting Hilaard).


Fietsers en voetgangers kunnen passeren.

Bij vragen kunt u contact opnemen met de heer K. Willemsen,
telefoonnummer 0515-334493.

Reactie van de Hegedyk verkeerswerkgroep

Bovenstaande bericht komt van de gemeente. De Hegedyk verkeerswerkgroep, die sinds 2008 in onze dorpen actief is, is blij dat de start van de eerste fase (eindelijk) van start gaat. De werkgroep bestaat uit 10 inwoners die aan de Hegedyk wonen. Ze hebben zich de afgelopen jaren in gezet voor het verbeteren en veiliger van de Hegedyk. Hier is uiteindelijk een mooi herinrichtingsplan uit voortgekomen wat eind 2009 aan het dorp is gepresenteerd. Dit plan is opgesplitst in drie fasen omdat het plan te duur is om in één keer uit te voeren.

De uitvoer van de eerste fase gaat dus binnenkort van start. De werkgroep wil graag dat de start van de tweede fase niet lang op zich laat wachten. Maar gezien de bezuinigingen zijn ze bang voor de voortgang van de herinrichting. Daarom heeft de werkgroep samen met het dorpsbelang een brief naar de gemeenteraad gestuurd. Hierin wordt beschreven hoe er jarenlang hard gewerkt is om tot dit mooie herinrichtingsplan te komen. Tegelijk wordt er dringend verzocht om de verdere herinrichting niet weg te bezuinigingen.
Klik hier voor de brief die de verkeerswerkgroep aan de gemeenteraad heeft gestuurd.

Terug

Agenda

Oud papier 2018
Oud papier vanaf 10 uur gebundeld klaarzetten langs de weg.

14 februari
“ald-Boargemaster Liemburg fertelt”

10 maart
NLdoet
10.00 uur: “De Binnen en bûtenboel doarpshûs”
10 maart
20.30 uur: Kwizzz “Ik hou van Leeuwarden”!!

16, 17 en 18 maart
Toneel Nij Libben
d' Ald Skoalle Bears
16 en 17 maart om 20.00 uur
18 maart om 15.00 uur
Klik hjir foar mear info en it bestellen fan kaarten.

23 maart
Kookworkshop

8 april
Frysk diktee

14 april Rommelmerk

d' Ald Skoalle Bears

19 april
Jierfergadering Doarpsbelang

25 april
Jierfergadering Doarpshus

Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân
 
Jaarverslag dorpsbelang 2017