Foto's

Digitale nieuwsbrief van gemeente

Digitale nieuwsbrief van gemeenteDe gemeente Littenseradiel biedt sinds een jaar een digitale nieuwsbrief aan. Veel nieuwtjes die op de gemeentelijke site staan komen via de nieuwsbrief in uw eigen mailbox terecht. Wilt u zich abonneren op deze nieuwsbrief? Surf naar www.littenseradiel.nl. Ga vervolgens naar de rechterkolom en klik op de woorden "volg ons digitaal" en de rest wijst zich vanzelf.

U vindt er ook een link naar de Twitter paginda van de gemeente en een service om op de hoogte te blijven van de officiele bekendmakingen (verleende vergunningen etc).

Sinds 27 februari heeft de gemeente Littenseradiel een subsite www.littenseradiel.nl/toekomst. Hierop staat het actuele nieuws, de vergaderdata, informatie over sociale media en de documenten over de herindeling. Als u www.littenseradiel.nl/toekomst in de adresbalk van uw computer toets dan komt u in één keer bij deze subsite. U kunt ook naar de gewone site van de gemeente littenseradiel gaan (www.littenseradiel.nl). Klik dan in de rechterkolom op de knop "Toekomst" en u komt ook op de subsite terecht.Terug

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle:
12 december: kersttukjes maken
6 jan.: Nieuwjaarsbrunch
13:00 oere
18 jan.: Itensiede mei Wyneke en Marjolein
17:30 oere
9 febr.: Snertjûn
17:00 oere
21 febr.: Boekejûn mei Anita Terpstra
20:00oere
2 maart: Discojûn
20.30 oere

Kaartclub 'Harten Aas'
Kruisjassen: 17 dec. 21 jan. 25 febr. 18 maart, 1 april
Aanvang: 19.45 uur
Klaverjassen: 14 dec. 11 jan.
8 febr. 8 maart en 12 april
Aanvang 20.00 uuur

Biljartclub
Vanaf 1 oktober 2018 elke maandagavond
Aanvang: 19.30 uur
Vrijdagmiddag, op deze middag wordt ook les gegeven.
Aanvang 14.00-16.00 uurDorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2017

Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân