Foto's

Digitale nieuwsbrief van gemeente

Digitale nieuwsbrief van gemeenteDe gemeente Littenseradiel biedt sinds een jaar een digitale nieuwsbrief aan. Veel nieuwtjes die op de gemeentelijke site staan komen via de nieuwsbrief in uw eigen mailbox terecht. Wilt u zich abonneren op deze nieuwsbrief? Surf naar www.littenseradiel.nl. Ga vervolgens naar de rechterkolom en klik op de woorden "volg ons digitaal" en de rest wijst zich vanzelf.

U vindt er ook een link naar de Twitter paginda van de gemeente en een service om op de hoogte te blijven van de officiele bekendmakingen (verleende vergunningen etc).

Sinds 27 februari heeft de gemeente Littenseradiel een subsite www.littenseradiel.nl/toekomst. Hierop staat het actuele nieuws, de vergaderdata, informatie over sociale media en de documenten over de herindeling. Als u www.littenseradiel.nl/toekomst in de adresbalk van uw computer toets dan komt u in één keer bij deze subsite. U kunt ook naar de gewone site van de gemeente littenseradiel gaan (www.littenseradiel.nl). Klik dan in de rechterkolom op de knop "Toekomst" en u komt ook op de subsite terecht.Terug

Agenda

Oud papier 2018
Oud papier vanaf 10 uur gebundeld klaarzetten langs de weg.

14 februari
“ald-Boargemaster Liemburg fertelt”

10 maart
NLdoet
10.00 uur: “De Binnen en bûtenboel doarpshûs”
10 maart
20.30 uur: Kwizzz “Ik hou van Leeuwarden”!!

16, 17 en 18 maart
Toneel Nij Libben
d' Ald Skoalle Bears
16 en 17 maart om 20.00 uur
18 maart om 15.00 uur
Klik hjir foar mear info en it bestellen fan kaarten.

23 maart
Kookworkshop

8 april
Frysk diktee

14 april Rommelmerk

d' Ald Skoalle Bears

19 april
Jierfergadering Doarpsbelang

25 april
Jierfergadering Doarpshus

Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân
 
Jaarverslag dorpsbelang 2017