Foto's

Digitale nieuwsbrief van gemeente

Digitale nieuwsbrief van gemeenteDe gemeente Littenseradiel biedt sinds een jaar een digitale nieuwsbrief aan. Veel nieuwtjes die op de gemeentelijke site staan komen via de nieuwsbrief in uw eigen mailbox terecht. Wilt u zich abonneren op deze nieuwsbrief? Surf naar www.littenseradiel.nl. Ga vervolgens naar de rechterkolom en klik op de woorden "volg ons digitaal" en de rest wijst zich vanzelf.

U vindt er ook een link naar de Twitter paginda van de gemeente en een service om op de hoogte te blijven van de officiele bekendmakingen (verleende vergunningen etc).

Sinds 27 februari heeft de gemeente Littenseradiel een subsite www.littenseradiel.nl/toekomst. Hierop staat het actuele nieuws, de vergaderdata, informatie over sociale media en de documenten over de herindeling. Als u www.littenseradiel.nl/toekomst in de adresbalk van uw computer toets dan komt u in één keer bij deze subsite. U kunt ook naar de gewone site van de gemeente littenseradiel gaan (www.littenseradiel.nl). Klik dan in de rechterkolom op de knop "Toekomst" en u komt ook op de subsite terecht.Terug

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle
9 febr. 15 uur: verteller Gjalt de Groot met zangtrio Triofantlyk
18 maart 20 uur: Terug in de tijd
11 april 20 uur Pubquiz

Biljarten en kaarten
Elke maandagavond

Klaverjassen

14 febr.; 13 maart; 10 april

Oud papier 2020
8 febr.;18 april; 4 juli; 19 sept.; 28 nov.
Oud papier graag in dozen of gebundeld langs de weg zetten.


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2018


Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân