Foto's

Inzameling snoeihout per 1 januari 2012

 Inzameling snoeihout per 1 januari 2012Inzameling snoeihout.

Na de evaluatie van de verschillende aspecten van de inzameling van het snoeihout zoals dat in de afgelopen jaren is uitgevoerd, heeft de gemeenteraad besloten om de inzameling te wijzigen.
In de afgelopen jaren was er de mogelijkheid om eens per week het snoeihout op adres aan te bieden en was er de mogelijkheid om zaterdags snoeihout bij Loonbedrijf Frankena te Winsum aanbieden.

Gelet op de zeer hoge kosten van deze regeling, waarbij bedacht moet worden dat die kosten doorberekend zijn in de afvalstoffenheffing, heeft de gemeenteraad nu tot de volgende regeling besloten.
Per 1-1-2012 zal er zes keer per jaar snoeihout op adres worden ingezameld, waarbij drie keer in het voorjaar, te weten in de maand februari, maart en april en drie keer in het najaar, te weten in de maand oktober, november en december. Voor de maanden februari, maart en april 2012 zal het snoeihout opgehaald worden in de weeknummers 8, 12 en 17.

Bij een aanbieding dient dit, zoals tot nu gebruikelijk, telefonisch of digitaal via onze website te worden gemeld. Om in één van de genoemde weken het snoeihout aan te bieden, moet de melding uiterlijk voor 12.00 uur op de laatste vrijdag voor de aangegeven week hebben plaats gevonden.

De eisen voor het aan te bieden snoeihout zijn:
- de maximale hoeveelheid aan te bieden snoeihout is 2½ m³ per afhaalbeurt
- maximale lengte 2 m;
- maximale dikte van het hout 10 cm;
- los gestort, dus niet in bundels gebonden;
- aanbieden langs de openbare weg voor de woning;
- zo aanbieden dat het met de autokraan te laden is;
- alleen snoeihout van particulieren.

Daarnaast krijgen inwoners van onze gemeente, niet zijnde bedrijven, de mogelijkheid om op werkdagen gedurende kantoortijden en op zaterdag tussen 10.00 en 12.00 uur snoeihout onder de hierboven gestelde eisen, gratis af te leveren bij Loonbedrijf Frankena te Winsum.
Voor alle duidelijkheid, adressen welke geen grijze en groene container van de gemeente hebben en die dus ook geen afvalstoffenheffing betalen, vallen onder de categorie bedrijven. De gemeente mag van deze bedrijven geen afvalstoffen, dus ook geen snoeihout inzamelen.
Wanneer deze bedrijven het snoeihout bij Frankena willen afleveren, zullen zij een door Frankena gehanteerd tarief moeten betalen.

Mocht Frankena twijfel hebben over het feit of de brenger een inwoner van onze gemeente is, dan heeft hij het recht om naar een legimitatie te vragen waaruit het woonadres blijkt.

De inzameling op adres zal niet meer door de gemeente worden verzorgd, maar door Loonbedrijf Frankena te Winsum.
Dit bedrijf heeft een mobiele shreddermachine ( versnippermachine) aangeschaft.
Deze machine bestaat uit een tractor met hydraulische laadkraan en een versnippermachine met een meerijdende bulk ( inhoud 20 m3).
Bij de inzameling wordt het snoeihout door de hydraulische kraan in de versnippermachine geladen om te worden versnipperd, waarna de snippers in de bulk worden geblazen.

Op deze manier kan het Loonbedrijf de houtsnippers makkelijker, dus zonder extra nabehandeling afzetten.
Dit is dan ook mede de reden dat er striktere eisen zijn gesteld ten aanzien van de aanbieding.
Het gaat dus alleen om grof snoeihout van bomen of houtstruiken, zonder blad.
Al het andere snoeihout wat met een handsnoeischaar fijn te knippen is en ander tuinafval, moet in de groene container. Ook stobben en wortelstronken mogen niet aangeboden worden.
De bestaande groene container zou hiervoor te klein kunnen zijn, echter in het voorjaar van 2012 ontvangen alle inwoners nieuwe containers, waarbij de groene container met een inhoud van 120 liter vervangen wordt door een container met een inhoud van 240 liter.
Uiteraard blijft er de mogelijkheid om alle tuinafval gratis af te leveren bij één van de beide milieustraten te Franeker of Bolsward.

Omdat er in januari geen inzameling is, verwacht de gemeente dat u de kerstbomen met de snoeischaar fijn knipt en in de groene container deponeert.

Als de aanbieding niet voldoet aan één van de genoemde eisen, wordt het niet ingezameld of ingenomen. De aanbieder zal het dan of opnieuw moeten sorteren en opnieuw aan moeten bieden of zelf voor de afvoer naar de milieustraat moeten verzorgen.

Bij vragen over deze inzameling kunt u contact opnemen met onze medewerker de heer Riemer Haagsma, tel. 0515-334482.

Het gemeentebestuur Littenseradiel.


Terug

Agenda

Oud papier 2018
8 december.

Oud papier vanaf 10 uur gebundeld klaarzetten langs de weg.

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle:
27 okt.:
Fryske jûn mei Piter Wilkens en in Fryske kwizzz.
20.30 oere; entree 10,--
17 nov.: Stamppotbuffet
17:00 oere
25 nov.: Sterke ferhalen mei Douwe de Bildt en Jan Kalma
16:00 oere
15 dec.: Filmjûn
20:00 oere
6 jan.: Nieuwjaarsbrunch
13:00 oere
18 jan.: Itensiede mei Wyneke en Marjolein
17:30 oere
9 febr.: Snertjûn
17:00 oere
21 febr.: Boekejûn mei Anita Terpstra
20:00oere
2 maart: Discojûn
20.30 oere

Kaartclub 'Harten Aas'
Kruisjassen: 19 nov.
17 dec. 21 jan. 25 febr. 18 maart, 1 april
Aanvang: 19.45 uur
Klaverjassen: 12 okt.
9 nov. 14 dec. 11 jan.
8 febr. 8 maart en 12 april
Aanvang 20.00 uuur

Biljartclub
Vanaf 1 oktober 2018 elke maandagavond
Aanvang: 19.30 uur
Vrijdagmiddag, op deze middag wordt ook les gegeven.
Aanvang 14.00-16.00 uurDorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2017

Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân