Foto's

Wat is klein leed?

Wat is klein leed?Het gaat om kleine storingen in de openbare infrastructuur of het openbare groen, die met weinig middelen op dezelfde dag of binnen maximaal 3 dagen kunnen worden aangepakt.

Voorbeelden:
• een verzakking in een trottoir of straat;
• begroeiing die uitzicht belemmert met het oog op de verkeersveiligheid;

In sommige gevallen zijn wij afhankelijk van derden en kunnen de storingen niet altijd binnen drie dagen opgelost worden, maar dit kun u wel melden via het ’klein leed’,
• verlichting die niet meer werkt;
• vernielingen, bijv. aan bebording, bushaltes e.d.
• grondwateroverlast.

Dergelijke situaties kunnen gevaarlijk zijn en kunnen schade veroorzaken. Ook veroorzaakt het ergernis bij bewoners als er langere tijd niets aan wordt gedaan. Inwoners van de dorpen constateren vaak zelf deze tekortkomingen en willen dat er op korte termijn wat aan gedaan wordt.

Inwoners van de dorpen
Inwoners kunnen een kleinleedmelding doen via de website www.littenseradiel.nl . Hier vindt u ook het meldingsformulier, dat onderaan deze pagina staat. Hier ziet u op een kaartje welke meldingen al gedaan zijn. Hebt u een nieuwe melding, dan kunt u de locatie op het tweede kaartje aangeven en in een tekstblok de inhoud van de melding en uw naam en noteren.
U kunt uw melding ook telefonisch doorgeven. Het telefoonnummer hiervoor is (0515) 334495.

Wanneer u een melding van ‘Klein Leed’ doet, graag het volgende doorgeven:
• de aard van de klacht;
• de locatie en het dorp;
• het adres, telefoonnummer en e-mailadres van de aangever.

Klik hier voor wat de gemeente en het Dorpsbelang verder doet met de meldingen.Terug

Agenda

Oud papier 2018
30 juni,
15 september,
8 december.

Oud papier vanaf 10 uur gebundeld klaarzetten langs de weg.

1 juli:
Europese tournee 'Licht en Schaduw' in Bears


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Jaarverslag dorpsbelang 2017

Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân