Foto's

Wat is klein leed?

Wat is klein leed?Het gaat om kleine storingen in de openbare infrastructuur of het openbare groen, die met weinig middelen op dezelfde dag of binnen maximaal 3 dagen kunnen worden aangepakt.

Voorbeelden:
• een verzakking in een trottoir of straat;
• begroeiing die uitzicht belemmert met het oog op de verkeersveiligheid;

In sommige gevallen zijn wij afhankelijk van derden en kunnen de storingen niet altijd binnen drie dagen opgelost worden, maar dit kun u wel melden via het ’klein leed’,
• verlichting die niet meer werkt;
• vernielingen, bijv. aan bebording, bushaltes e.d.
• grondwateroverlast.

Dergelijke situaties kunnen gevaarlijk zijn en kunnen schade veroorzaken. Ook veroorzaakt het ergernis bij bewoners als er langere tijd niets aan wordt gedaan. Inwoners van de dorpen constateren vaak zelf deze tekortkomingen en willen dat er op korte termijn wat aan gedaan wordt.

Inwoners van de dorpen
Inwoners kunnen een kleinleedmelding doen via de website www.littenseradiel.nl . Hier vindt u ook het meldingsformulier, dat onderaan deze pagina staat. Hier ziet u op een kaartje welke meldingen al gedaan zijn. Hebt u een nieuwe melding, dan kunt u de locatie op het tweede kaartje aangeven en in een tekstblok de inhoud van de melding en uw naam en noteren.
U kunt uw melding ook telefonisch doorgeven. Het telefoonnummer hiervoor is (0515) 334495.

Wanneer u een melding van ‘Klein Leed’ doet, graag het volgende doorgeven:
• de aard van de klacht;
• de locatie en het dorp;
• het adres, telefoonnummer en e-mailadres van de aangever.

Klik hier voor wat de gemeente en het Dorpsbelang verder doet met de meldingen.Terug

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle:
12 december: kersttukjes maken
6 jan.: Nieuwjaarsbrunch
13:00 oere
18 jan.: Itensiede mei Wyneke en Marjolein
17:30 oere
9 febr.: Snertjûn
17:00 oere
21 febr.: Boekejûn mei Anita Terpstra
20:00oere
2 maart: Discojûn
20.30 oere

Kaartclub 'Harten Aas'
Kruisjassen: 17 dec. 21 jan. 25 febr. 18 maart, 1 april
Aanvang: 19.45 uur
Klaverjassen: 14 dec. 11 jan.
8 febr. 8 maart en 12 april
Aanvang 20.00 uuur

Biljartclub
Vanaf 1 oktober 2018 elke maandagavond
Aanvang: 19.30 uur
Vrijdagmiddag, op deze middag wordt ook les gegeven.
Aanvang 14.00-16.00 uurDorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2017

Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân