Foto's

Buurt preventieapp Jellum Bears

Buurt preventieapp Jellum BearsBeste Jellum Bears bewoners er is een preventie buurtapp Jellum/Bears aangemaakt. Deze app is uitsluitend bedoeld om verdachte situaties te melden in onze dorpen. Zie je een verdachte situatie, persoon e.d. meld dit dan in deze app.
 

Verkort verslag Dorpsbelangvergadering

Verkort verslag DorpsbelangvergaderingDorpsbelang Jellum-Bears gaat vanaf 2020 een verkort vergaderverslag van elke DB-vergadering op de website plaatsen. In verband met privacy worden geen namen genoemd.
 

Gjalt de Groot komt NIET vertellen vanwege storm

Gjalt de Groot komt NIET vertellen vanwege stormDe lezing vandaag, zondag 9 februari van Friese schrijver Gjalt de Groot gaat vanwege de storm niet door.
 

Nieuwsarchief

17-02-2020Buurt preventieapp Jellum Bears
17-02-2020Verkort verslag Dorpsbelangvergadering
07-02-2020Gjalt de Groot komt NIET vertellen vanwege storm
06-02-2020Ledenvergadering dorpsbelang 12 februari 2020
19-01-2020Opfrissen AED en reanimatie
07-02-2020Terug in de tijd
08-01-2020Kapbeleid aangepast
08-12-2019Uitnodiging bijeenkomst ā€œIk vind erfgoedā€¦..ā€
08-12-2019Uniastate zoekt gastheren en gastvrouwen
30-11-2019Zonder afval in 2050. Maar hoe dan?
06-11-2019Verhalenavond 15 november in kerk Bears
06-11-2019Oproep interview verlies vertrouwen in overheidsinstituties
27-09-2019Burgemeester Buma in Jellum en Bears
14-07-2019MeiĆÆnoar Grien Ynfesteare
08-07-2019Merke 2019 yn Jellum
10-05-2019Jaarvergadering Dorpshuis
10-05-2019Schrijfster Anita Terpstra vertelt over haar boeken
17-04-201911-steden Wandeltocht
17-04-2019Merke 2019 yn Jellum
16-03-2019Nij Libben spilet Fryske premiĆŖre ā€˜StimpStamp'
24-12-2019Uniastate verlicht het jaar 2018 uit
21-12-2018Canon van Jellum-Bears
10-12-2018Parkeerplaats kaatsveld in Jellum verlicht
08-10-2018Succesvol jaar voor Stichting Tsjerke & Uniastate Bears
06-07-2018Kofleis Ćŗt eigen doarp
17-06-2018BijenFlinterLint
26-07-2018Merke 2018
06-06-2018Europese tournee 'Licht en Schaduw' start in Bears
03-06-2018Training AED en reanimatie
20-05-2018Toneelstuk ā€˜Boerderij in de buurtā€™ in ā€™t Aldahuys in Bears
28-04-2018Koƶperaasje MeiĆÆnoar Grien Jellum-Bears
28-04-201811-stedenwandeltocht
15-04-2018TĆŗt mei in dakje
28-01-2018Nij Libben spilet 'It Nije Libben fan Romeo en Julia'
02-02-2018De Boargemaster fertelt!
08-01-2018Culturele Hoofdstad 2018 ook in Bears
28-11-2017Definitieve afsluiting van Hendrik Algraweg
13-11-2017Efkes noflik fuort
13-11-2017Film voor 75-jarig jubileum Dorpsbelang Jellum Bears
07-08-2017Leeuwarden krijgt veel moois cadeau
27-07-2017Stremming overweg Hegedyk Jellum
26-07-2017Merke Jellum Bears
25-04-2017Ledenvergadering dorpsbelang 2017
17-03-2017Stichting Tsjerke en Uniastate Bears bestaat 20 jaar!
17-03-2017Kruispunt Hilaard afgesloten 24 -27 maart
08-03-2017Tonielśtfiering: Ien seach se fleanen
08-03-2017Herinrichting Hegedyk Jellum klaar
28-11-2016Stremming Hilaard-Jellum gaat niet door
06-11-2016Laatste fase herinrichting Hegedyk (update)
02-08-2016Doarpshūs d' Ald Skoalle wurdt ferboud
31-07-2016Merke Jellum-Bears 19, 20 en 21 augustus 2016
05-07-2016Fryske jūn yn Mantgum mei talint śt Littenseradiel
05-07-2016Friese Dorpentop: 1000 Friezen in gesprek over toekomst Friesland
11-05-2016Ledenvergadering dorpsbelang
04-04-2016Uitnodiging jaarvergadering 14 APRIL 2016
28-03-2016Inloopmiddag herinrichting Hegedyk 3e fase
18-03-2016Jellum Bears yn 't spier
26-02-2016Nij Libben spilet Drift
26-02-2016Herindeling gemeente
04-01-2016Nieuwjaarsbrunch
10-12-2015Kerstkoor de Kerststerren in Bears
08-12-2015Taalstriid Jellum Bears Weidum
15-11-2015Derde en laatste fase herinrichting Hegedyk akkoord
15-11-2015Eerste geld renovatie dorpshuis toegekend
15-11-2015Dorpsvisie officieel aangeboden aan burgemeester
04-11-2015Verslag extra ledenvergadering dorpsbelang
14-09-2015Stremming overweg Hegedyk bij Jellum
21-08-2015Kofje by de boer
12-07-2015Swalk, Frysk literźr festival 17 septimber yn Bears
22-05-2015Yoga in Bears
14-05-2015Tijdelijk hinder Bearsterdyk
07-05-2015Verslag jaarvergadering dorpsbelang 2015
07-05-2015Stremming spoorwegovergang
26-04-2015Workshop 'Geldzorgen, zorgen voor geld'
06-04-2015Dorpsvisie 2015-2020 concept
08-03-2015Seizoenstart Uniastate Bears
03-03-2015Oproep NL doet 21 maart
07-02-2015Stremming overweg Hilaarderdyk bij Jellum
21-01-2015Inschrijving Keunstrūte Littenseradiel 2015 gestart
21-01-2015Verslag Jeugdvergadering Dorpsbelang-dorpsvisie
21-01-2015Oprop redaksjelid Rūnkranter
12-01-2015 Verslag informatieavond plannen Uniastate
10-12-2014Gedachten wisselen over toekomst Uniastate
29-11-2014Ter inzage en raadplegen van ontwerpbestemmingsplan
24-11-2014Wźr is doarpsbelang Jellum-Bears mei dwaande
14-11-2014Perspectief Uniastate 2018
27-10-2014Evaluatie herinrichting Skoallehoeke Bears
14-11-2014Nog geen subsidie renovatie dorpshuis
02-11-2014Verbouwing Dorpshuis d'Ald Skoalle
12-10-2014Wijziging Werpsterhoek
12-10-2014Expositie Noorderlicht op Uniastate.
04-06-2014Yoga in Bears
24-06-2014Expositie in kerk Bears
10-06-2014Merke Jellum en Bears
04-06-2014Helmert Woudenberg speelt MANSHOLT in Bears
04-07-2014Verslag jaarvergadering Dorpsbelang Jellum en Bears 2014
24-06-2014Stremming overweg Hegedyk bij Jellum
20-05-2014Dauwtrappen met Uniastate op Hemelvaartsdag
17-04-2014Stremming fietspad langs De Swette
26-08-2014Jaarverslag 2013 doarpsbelang Jellum Bears
18-03-2014Geslaagde veiling voor dorpshuis d' Ald skoalle
08-03-2014Herstraten van Tsjerkepaed in Bears
08-03-2014KNHM plant boom op Uniastate
08-03-2014Doarpen daagje de polityk śt
04-03-2014Littenseradiel: overal 60 km buiten bebouwde kom
17-01-2014Inschrijving Keunstrūte Littenseradiel 2014 gestart
26-11-2014Toanielferiening Nij Libben komt mei twa ienakters
04-11-2013Werkzaamheden Skoallehoeke Bears
11-12-2013Hegedyk en Boksumerdyk tijdelijk afgesloten
23-08-2013Archeologen op Uniastate
23-08-2013Burendag bij Dairy Campus en EcoZathe
19-07-201815 jaar Pompoenfestival Jellum-Bears
03-06-2013Merke Jellum-Bears 2013
09-06-2013Openingsfeest sportterrein 22 juni 2013
14-06-2013Der wie ris…
14-06-2013Stremming wegverkeer Hegedyk Easterwierrum
21-05-20131 juni Dag van de Bouw
01-04-2013Keunstrūte Littenseradiel 25 en 26 mei 2013
25-04-2013Kroaningsbeam by Uniastate yn Bears
27-03-2013Uniastate Bears is klear foar start simmerseizoen
01-04-2013Nijsgjirrich toanielbarren
04-03-2013Meepraten over waarde weidevogellandschap
06-02-2013Inloopmiddag herinrichting Skoalhoeke Bears
01-03-2013Verslag herindelingsgesprek in Jellum/Bears
28-01-2013Uitnodiging informatieavond en rondleiding Dairy Campus
07-01-2013Inspraakavond herindeling Littenseradiel
07-01-2013Zwembad de Klomp zoekt vrijwilligers
01-01-2013Oudejaarsbrunch valt goed in de smaak
03-01-2013Unyk boartersplak yn Bears
03-01-2013Nieuwe dienstregeling bus
14-12-2012Reparearre wynwizer wer op De Poarte fan Bears
05-12-2012Verslag jaarvergadering Dorpsbelang
23-11-2012Kultuerboartersplak in Bears geplaatst
27-11-2012Krystkuier 27 desimber yn Easterlittens
27-11-2012Oproep gastgezinnen
05-10-2012Fries museum en omrop Fryslān sykje amateurkeunstners yn Jellum en Bears
01-10-2012Pompoenfestival in Bears geslaagd!
27-09-2012Bodyflow
20-09-2012film 'De Centrale Haak' 19 oktober yn Bears
12-09-2018Pompoenfestival in Uniastate Bears
09-09-2012In goede, minne of lilke preek?
03-09-2012Casinobon foar winner loterij merke
03-09-2012Simmer 2012 speeltun Jellum
05-07-2012Nostalgische straatverlichting Bears
21-06-2012“Melke” ploglamma 2012
13-06-2012Gymles basisscholen in zwembad De Klomp
31-05-2012Keunstrūte yn Bears goed besocht
31-05-2012Dauwtrappen geslaagd
08-05-2012d' Ald Skoalle ek iepen mei Keunstrūte
04-05-2012Dauwtraapje
08-05-2012Informatieavond Haak om Leeuwarden-Nieuw Stroomland
26-04-2012Earste priis foar Nij Libben
24-04-2012Iepen repetysje Popkoar Blinder
09-04-2012Aktiviteiten Uniastate Bears
09-04-2012Keunstrūte Littenseradiel 19 en 20 mei 2012: De goede ōfslach!
20-03-2012Een lintje voor Froukje
17-03-2012Voorjaarsschoonmaak in Jellum-Bears
23-02-2012'Ikke net' 16 en 17 maart d 'Ald Skoalle
06-03-2012Stremming voor wegverkeer Hegedyk
28-02-2012Reacties op herindeling tot 10 maart a.s.
28-02-2012Digitale nieuwsbrief van gemeente
14-02-2012Avond creatief met vilt wegens succes herhaald
19-01-2012Muzyk, dūns en tovernarij
19-01-2012De Klomp maakt zich op voor nieuw seizoen
08-01-2012Appeltaartwedstrijd 15 januari
08-12-2011Verslag jaarvergadering Dorpsbelang 2011
08-12-2011 Inzameling snoeihout per 1 januari 2012
06-12-2011 Mooi Wark
08-12-2011Krystballeballeke
22-11-2011Wat is klein leed?
15-11-2011Zwembad De Klomp wint Gouden Award 2011
31-10-2011Wijnproeverij en meer gezellige avonden in het verschiet
21-09-2011Nog paar plaatsen wijnproeverij d’Ald Skoalle
21-09-2011De poarte fan Bears herbout tiidens merke 2011
31-07-2011Opjaan foar film!
07-06-2011“Merke” programma 2011
22-05-2011Bysūndere simmerjūnen yn Poarte Poadium Bears
01-07-2011Nij-Libben wint 1e priis yn tonielkriich
01-07-2011Vrijwilligers-vacature
01-07-2011Materialen lenen van dorpsbelang
08-07-2011Nachtzwemmen voor schone energie
21-06-2011Avondkaats wedstrijd
07-06-2011Veel belangstelling voor dauwtrappen vanaf Uniastate
05-06-2011Jellum-Bears en College ontvangen Elfstedenwandelaars met koek
29-05-20111e Ledenkaatswedstrijd
14-04-2011'Dautraapje' op Hemelvaartsdag
22-05-2011Keatsagenda 2011
22-05-2011Openluchtvoorstelling Uniastate
07-05-2011Boarterstśn Bears
07-05-2011Keunstrūte 2011
26-04-2011Zwembad de Klomp Wommels geopend
28-02-2011VERSLAG JAARVERGADERING 21 april 2010
18-03-2011Activiteiten zwembad De Klomp
16-02-2011Activiteiten Uniastate te Bears
18-02-2011De Bugatti konneksje sneon śtferkocht
03-01-2011Nieuws van het Dorpsbelang
31-12-2010Kortebaanwedstrijd op ijsbaan Bears
31-12-2011In grutter hiem om hūs
13-12-2010Gezellige dorpsavond
18-10-2010Boartersplak Bears
14-05-2010Start aanleg fietspad Jellum-Boksum
18-04-2010Feste de nar fan Unia

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle
20 febr.: Opfriscursus AED en reanimatie
14 maart: NL Doet
18 maart, 20 uur: Terug in de tijd
28 maart: Bugspop
4 april, 20 uur Pubquiz
7 april: ledenvergadering Koöperaasje Meiïnoar Grien
21 mei: Dauwtrappen

Biljarten en kaarten
Elke maandagavond

Klaverjassen

13 maart; 10 april

Oud papier 2020
18 april; 4 juli; 19 sept.; 28 nov.
Oud papier graag in dozen of gebundeld langs de weg zetten.


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2018


Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân