Foto's

Opfrissen AED en reanimatie

Op 20 februari om 19.30 uur organiseert dorpsbelang Jellum/Bears weer een opfriscursus AED en reanimatie in doarpshus d 'Ald skoalle.
 

Kapbeleid aangepast

Na de fusie tussen de gemeenten Leeuwarden, Leeuwarderadeel en een deel van Littenseradiel moest het beleid van de 3 gemeenten geharmoniseerd worden. Dat is ook gebeurd met het kapbeleid. Het beleid van Leeuwarden is daarbij als basis gebruikt.
 

Uitnodiging bijeenkomst ā€œIk vind erfgoedā€¦..ā€

Gem. Leeuwarden nodigt je graag uit voor een meepraat-sessie over de “Erfgoedagenda van de toekomst”. Onder het motto “Alles is erfgoed en erfgoed is van iedereen” horen we graag wat jij van erfgoed vindt!
 

Nieuwsarchief

19-01-2020Opfrissen AED en reanimatie
08-01-2020Kapbeleid aangepast
08-12-2019Uitnodiging bijeenkomst ā€œIk vind erfgoedā€¦..ā€
08-12-2019Uniastate zoekt gastheren en gastvrouwen
30-11-2019Zonder afval in 2050. Maar hoe dan?
06-11-2019Verhalenavond 15 november in kerk Bears
06-11-2019Oproep interview verlies vertrouwen in overheidsinstituties
27-09-2019Burgemeester Buma in Jellum en Bears
14-07-2019MeiĆÆnoar Grien Ynfesteare
08-07-2019Merke 2019 yn Jellum
10-05-2019Jaarvergadering Dorpshuis
10-05-2019Schrijfster Anita Terpstra vertelt over haar boeken
17-04-201911-steden Wandeltocht
17-04-2019Merke 2019 yn Jellum
16-03-2019Nij Libben spilet Fryske premiĆŖre ā€˜StimpStamp'
24-12-2019Uniastate verlicht het jaar 2018 uit
21-12-2018Canon van Jellum-Bears
10-12-2018Parkeerplaats kaatsveld in Jellum verlicht
08-10-2018Succesvol jaar voor Stichting Tsjerke & Uniastate Bears
06-07-2018Kofleis Ćŗt eigen doarp
17-06-2018BijenFlinterLint
26-07-2018Merke 2018
06-06-2018Europese tournee 'Licht en Schaduw' start in Bears
03-06-2018Training AED en reanimatie
20-05-2018Toneelstuk ā€˜Boerderij in de buurtā€™ in ā€™t Aldahuys in Bears
28-04-2018Koƶperaasje MeiĆÆnoar Grien Jellum-Bears
28-04-201811-stedenwandeltocht
15-04-2018TĆŗt mei in dakje
28-01-2018Nij Libben spilet 'It Nije Libben fan Romeo en Julia'
02-02-2018De Boargemaster fertelt!
08-01-2018Culturele Hoofdstad 2018 ook in Bears
28-11-2017Definitieve afsluiting van Hendrik Algraweg
13-11-2017Efkes noflik fuort
13-11-2017Film voor 75-jarig jubileum Dorpsbelang Jellum Bears
07-08-2017Leeuwarden krijgt veel moois cadeau
27-07-2017Stremming overweg Hegedyk Jellum
26-07-2017Merke Jellum Bears
25-04-2017Ledenvergadering dorpsbelang 2017
17-03-2017Stichting Tsjerke en Uniastate Bears bestaat 20 jaar!
17-03-2017Kruispunt Hilaard afgesloten 24 -27 maart
08-03-2017Tonielśtfiering: Ien seach se fleanen
08-03-2017Herinrichting Hegedyk Jellum klaar
28-11-2016Stremming Hilaard-Jellum gaat niet door
06-11-2016Laatste fase herinrichting Hegedyk (update)
02-08-2016Doarpshūs d' Ald Skoalle wurdt ferboud
31-07-2016Merke Jellum-Bears 19, 20 en 21 augustus 2016
05-07-2016Fryske jūn yn Mantgum mei talint śt Littenseradiel
05-07-2016Friese Dorpentop: 1000 Friezen in gesprek over toekomst Friesland
11-05-2016Ledenvergadering dorpsbelang
04-04-2016Uitnodiging jaarvergadering 14 APRIL 2016
28-03-2016Inloopmiddag herinrichting Hegedyk 3e fase
18-03-2016Jellum Bears yn 't spier
26-02-2016Nij Libben spilet Drift
26-02-2016Herindeling gemeente
04-01-2016Nieuwjaarsbrunch
10-12-2015Kerstkoor de Kerststerren in Bears
08-12-2015Taalstriid Jellum Bears Weidum
15-11-2015Derde en laatste fase herinrichting Hegedyk akkoord
15-11-2015Eerste geld renovatie dorpshuis toegekend
15-11-2015Dorpsvisie officieel aangeboden aan burgemeester
04-11-2015Verslag extra ledenvergadering dorpsbelang
14-09-2015Stremming overweg Hegedyk bij Jellum
21-08-2015Kofje by de boer
12-07-2015Swalk, Frysk literźr festival 17 septimber yn Bears
22-05-2015Yoga in Bears
14-05-2015Tijdelijk hinder Bearsterdyk
07-05-2015Verslag jaarvergadering dorpsbelang 2015
07-05-2015Stremming spoorwegovergang
26-04-2015Workshop 'Geldzorgen, zorgen voor geld'
06-04-2015Dorpsvisie 2015-2020 concept
08-03-2015Seizoenstart Uniastate Bears
03-03-2015Oproep NL doet 21 maart
07-02-2015Stremming overweg Hilaarderdyk bij Jellum
21-01-2015Inschrijving Keunstrūte Littenseradiel 2015 gestart
21-01-2015Verslag Jeugdvergadering Dorpsbelang-dorpsvisie
21-01-2015Oprop redaksjelid Rūnkranter
12-01-2015 Verslag informatieavond plannen Uniastate
10-12-2014Gedachten wisselen over toekomst Uniastate
29-11-2014Ter inzage en raadplegen van ontwerpbestemmingsplan
24-11-2014Wźr is doarpsbelang Jellum-Bears mei dwaande
14-11-2014Perspectief Uniastate 2018
27-10-2014Evaluatie herinrichting Skoallehoeke Bears
14-11-2014Nog geen subsidie renovatie dorpshuis
02-11-2014Verbouwing Dorpshuis d'Ald Skoalle
12-10-2014Wijziging Werpsterhoek
12-10-2014Expositie Noorderlicht op Uniastate.
04-06-2014Yoga in Bears
24-06-2014Expositie in kerk Bears
10-06-2014Merke Jellum en Bears
04-06-2014Helmert Woudenberg speelt MANSHOLT in Bears
04-07-2014Verslag jaarvergadering Dorpsbelang Jellum en Bears 2014
24-06-2014Stremming overweg Hegedyk bij Jellum
20-05-2014Dauwtrappen met Uniastate op Hemelvaartsdag
17-04-2014Stremming fietspad langs De Swette
26-08-2014Jaarverslag 2013 doarpsbelang Jellum Bears
18-03-2014Geslaagde veiling voor dorpshuis d' Ald skoalle
08-03-2014Herstraten van Tsjerkepaed in Bears
08-03-2014KNHM plant boom op Uniastate
08-03-2014Doarpen daagje de polityk śt
04-03-2014Littenseradiel: overal 60 km buiten bebouwde kom
17-01-2014Inschrijving Keunstrūte Littenseradiel 2014 gestart
26-11-2014Toanielferiening Nij Libben komt mei twa ienakters
04-11-2013Werkzaamheden Skoallehoeke Bears
11-12-2013Hegedyk en Boksumerdyk tijdelijk afgesloten
23-08-2013Archeologen op Uniastate
23-08-2013Burendag bij Dairy Campus en EcoZathe
19-07-201815 jaar Pompoenfestival Jellum-Bears
03-06-2013Merke Jellum-Bears 2013
09-06-2013Openingsfeest sportterrein 22 juni 2013
14-06-2013Der wie ris…
14-06-2013Stremming wegverkeer Hegedyk Easterwierrum
21-05-20131 juni Dag van de Bouw
01-04-2013Keunstrūte Littenseradiel 25 en 26 mei 2013
25-04-2013Kroaningsbeam by Uniastate yn Bears
27-03-2013Uniastate Bears is klear foar start simmerseizoen
01-04-2013Nijsgjirrich toanielbarren
04-03-2013Meepraten over waarde weidevogellandschap
06-02-2013Inloopmiddag herinrichting Skoalhoeke Bears
01-03-2013Verslag herindelingsgesprek in Jellum/Bears
28-01-2013Uitnodiging informatieavond en rondleiding Dairy Campus
07-01-2013Inspraakavond herindeling Littenseradiel
07-01-2013Zwembad de Klomp zoekt vrijwilligers
01-01-2013Oudejaarsbrunch valt goed in de smaak
03-01-2013Unyk boartersplak yn Bears
03-01-2013Nieuwe dienstregeling bus
14-12-2012Reparearre wynwizer wer op De Poarte fan Bears
05-12-2012Verslag jaarvergadering Dorpsbelang
23-11-2012Kultuerboartersplak in Bears geplaatst
27-11-2012Krystkuier 27 desimber yn Easterlittens
27-11-2012Oproep gastgezinnen
05-10-2012Fries museum en omrop Fryslān sykje amateurkeunstners yn Jellum en Bears
01-10-2012Pompoenfestival in Bears geslaagd!
27-09-2012Bodyflow
20-09-2012film 'De Centrale Haak' 19 oktober yn Bears
12-09-2018Pompoenfestival in Uniastate Bears
09-09-2012In goede, minne of lilke preek?
03-09-2012Casinobon foar winner loterij merke
03-09-2012Simmer 2012 speeltun Jellum
05-07-2012Nostalgische straatverlichting Bears
21-06-2012“Melke” ploglamma 2012
13-06-2012Gymles basisscholen in zwembad De Klomp
31-05-2012Keunstrūte yn Bears goed besocht
31-05-2012Dauwtrappen geslaagd
08-05-2012d' Ald Skoalle ek iepen mei Keunstrūte
04-05-2012Dauwtraapje
08-05-2012Informatieavond Haak om Leeuwarden-Nieuw Stroomland
26-04-2012Earste priis foar Nij Libben
24-04-2012Iepen repetysje Popkoar Blinder
09-04-2012Aktiviteiten Uniastate Bears
09-04-2012Keunstrūte Littenseradiel 19 en 20 mei 2012: De goede ōfslach!
20-03-2012Een lintje voor Froukje
17-03-2012Voorjaarsschoonmaak in Jellum-Bears
23-02-2012'Ikke net' 16 en 17 maart d 'Ald Skoalle
06-03-2012Stremming voor wegverkeer Hegedyk
28-02-2012Reacties op herindeling tot 10 maart a.s.
28-02-2012Digitale nieuwsbrief van gemeente
14-02-2012Avond creatief met vilt wegens succes herhaald
19-01-2012Muzyk, dūns en tovernarij
19-01-2012De Klomp maakt zich op voor nieuw seizoen
08-01-2012Appeltaartwedstrijd 15 januari
08-12-2011Verslag jaarvergadering Dorpsbelang 2011
08-12-2011 Inzameling snoeihout per 1 januari 2012
06-12-2011 Mooi Wark
08-12-2011Krystballeballeke
22-11-2011Wat is klein leed?
15-11-2011Zwembad De Klomp wint Gouden Award 2011
31-10-2011Wijnproeverij en meer gezellige avonden in het verschiet
21-09-2011Nog paar plaatsen wijnproeverij d’Ald Skoalle
21-09-2011De poarte fan Bears herbout tiidens merke 2011
31-07-2011Opjaan foar film!
07-06-2011“Merke” programma 2011
22-05-2011Bysūndere simmerjūnen yn Poarte Poadium Bears
01-07-2011Nij-Libben wint 1e priis yn tonielkriich
01-07-2011Vrijwilligers-vacature
01-07-2011Materialen lenen van dorpsbelang
08-07-2011Nachtzwemmen voor schone energie
21-06-2011Avondkaats wedstrijd
07-06-2011Veel belangstelling voor dauwtrappen vanaf Uniastate
05-06-2011Jellum-Bears en College ontvangen Elfstedenwandelaars met koek
29-05-20111e Ledenkaatswedstrijd
14-04-2011'Dautraapje' op Hemelvaartsdag
22-05-2011Keatsagenda 2011
22-05-2011Openluchtvoorstelling Uniastate
07-05-2011Boarterstśn Bears
07-05-2011Keunstrūte 2011
26-04-2011Zwembad de Klomp Wommels geopend
28-02-2011VERSLAG JAARVERGADERING 21 april 2010
18-03-2011Activiteiten zwembad De Klomp
16-02-2011Activiteiten Uniastate te Bears
18-02-2011De Bugatti konneksje sneon śtferkocht
03-01-2011Nieuws van het Dorpsbelang
31-12-2010Kortebaanwedstrijd op ijsbaan Bears
31-12-2011In grutter hiem om hūs
13-12-2010Gezellige dorpsavond
18-10-2010Boartersplak Bears
14-05-2010Start aanleg fietspad Jellum-Boksum
18-04-2010Feste de nar fan Unia

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle
9 febr. 15 uur: verteller Gjalt de Groot met zangtrio Triofantlyk
18 maart 20 uur: Terug in de tijd
11 april 20 uur Pubquiz

Biljarten en kaarten
Elke maandagavond

Klaverjassen

14 febr.; 13 maart; 10 april

Oud papier 2020
8 febr.;18 april; 4 juli; 19 sept.; 28 nov.
Oud papier graag in dozen of gebundeld langs de weg zetten.


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2018


Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân